Ann Mari Kylgaard

Velkommen til min studentblogg

Hvordan lære best?

Vi har alle ulike måter å studere på, vi lære ulikt og på forskjellige måter. I videoen under snakker jeg kort om hvordan jeg lærer best.

Read More

Hvorfor nettverksjobbing er viktig, og fordelen med å ha en mentor

Jeg tok nettverkskurset First Round´s guide to networking tidligere dette semesteret, men siden ukens innlegg her på bloggen var å skrive en oppsummering om dette, tok jeg det på nytt for en oppfriskning.  Kurset handler kort fortalt om en innførelse i nettverksjobbing. Å lære seg å knytte nettverk er en viktig del i…

Read More

Det neste store innen markedsføring

Da er vi endelig i gang med modul 3 i digital markedsføring etter en rolig og fin påskeferie. Batteriene er ladet og i dag startet vi med temaet e-varehandel med Karl Philip Lund som foreleser samt innspill fra tidligere studenter. Det var veldig interessant og vi har blant annet vært innom OKR-systemet, opprettelse av egen…

Read More

Hvordan påvirke forbrukerne til å ta mer bærekraftige valg?

Virksomheter ønsker i stor grad å være bærekraftige, og skal vi nå FNs bærekraftsmål må alle bidra. For å gjøre en virksomhet bærekraftig må vi se på de sosiale, økonomiske og miljømessige forholdene. Dette inkluderer et bra arbeidsmiljø og kultur, at de går over til en mer sirkulær økonomi hvor ressursene brukes lengre…

Read More

SWOT-analyse

I vår eksamencase i del 2 av dette kurset har vi valgt å skrive om virksomheten Bik Bok. Vi har snakket mye om klesindustrien i forelesningene og det har de siste årene vært mye om denne bransjen i media om både arbeidsforhold i fabrikkene, produksjon og ikke minst at det er en lite…

Read More

Hvordan kommunisere sitt klimabudskap

Jeg skrev i mitt forrige innlegg om nudging, og hvorfor det er en bra metode å benytte seg av for å påvirke forbrukerne til å ta et bedre valg. Det er mange andre måter man kan påvirke på også, og det er i tillegg utfordrende for virksomheter som vil se en endring. Forbrukerne…

Read More

Bedrifter må bli grønnere

Overforbruk og befolkningsvekst resulterer i uttømming av nøkkelressurser for både samfunn og økonomi. Jeg skrev i mitt forrige innlegg om utfordringer vi står ovenfor i forhold til markedsføring i et bærekraftig perspektiv. Vi har alle en stor jobb foran oss, både forbrukere og bedrifter. Jeg mener det er veldig viktig at bedriftene nå…

Read More

#10 Vi trenger et grønt skifte

Da er jeg allerede godt i gang med del 2 i dette semesteret hvor Cecilie Staude introduserer oss for markedsføring i et bærekraftsperspektiv. Vi har i starten av dette kurset sett på bruken av sosiale plattformer og nettverk i lys av kravene i FNs bærekraftsmål. Vi snakket den første uken om grønn og…

Read More

Refleksjonsnotat

Da er vi nesten ferdig med første del av dette semesteret i digital markedsføring. Nå gjenstår kun den individuelle mappeinnleveringen og så er vi i gang med noe nytt igjen. Januar har gått så utrolig fort, samtidig er dette desidert den måneden så langt i utdannelsen jeg har lært mest! Tusen takk til…

Read More

Fremtidens trygge transaksjoner

Vi har tidligere i semesteret snakket om hvor viktig tillit er. Tillit er grunnmuren i det meste, også for samfunnsutviklingen. Vi er i stor grad avhengig av en tredjepart som et ledd hvor det er nødvendig med dokumentasjon, transaksjon, deling av filer, identifikasjon og lignende. Disse mellomleddene tar ofte en andel for å…

Read More