Overforbruk og befolkningsvekst resulterer i uttømming av nøkkelressurser for både samfunn og økonomi. Jeg skrev i mitt forrige innlegg om utfordringer vi står ovenfor i forhold til markedsføring i et bærekraftig perspektiv. Vi har alle en stor jobb foran oss, både forbrukere og bedrifter. Jeg mener det er veldig viktig at bedriftene nå starter aktivt å jobbe mot målene som er satt med frist i år 2030. Og jo mer synlig de fronter dette for oss forbrukere, jo lettere er det for oss å velge grønnere.

Foto: Pixabay

Vi har utvilsomt et bærekaftsproblem, for bedrifter så innebærer det ansvar og muligheter. Ansvar med å håndtere egne negative eksternaliteter, og muligheter til å håndtere andres negative eksternaliteter. Dette er måter å utvikle en bærekraftig forretningsmodell.

Problemområder en bedrift bør se på for å forbedre sin forretningsmodell:

 • Miljøpåvirkning
 • Produkt- / tjeneste-sikkerhet
 • Arbeidsforhold
 • Etikk i verdikjeden
 • Forbrukerforhold
 • Samfunnsengasjement

Vi trenger grønn vekst og et skifte nå

Per Espen Stoknes la frem i sin digitale forelesning punkter som talte for at hvorfor bedrifter må starte med grønn vekst nå;

 1. Fordi det er lønnsomt. De får co-benefits
 2. Fordi det er dyrt og risikabelt å fortsette som nå
 3. Fordi det gir konkurransefordeler

Fordeler, risiko og muligheter er nøkkelpunkter bedrifter må se på ved å gå over til en grønnere vekst. En hypotese Stoknes snakket om var at man nå kan forvandle ressurssløsingen fra 1900-tallet til den største business muligheten på 2000-tallet. Er det noe vi vet så er det at dette MÅ endres, derfor er det meget fordelaktig om bedrifter kan legge om nå og ikke når det er deadline og nesten for sent.

Det grønne skiftet er også kalt den sjette innovasjonsbølgen. Dette innebærer ressursproduktivitet og fornybare og smarte systemdesign. Dette vil bli en revolusjon vi vil leve med resten av vårt liv.

Jeg har tidligere snakket om Beyond Meat som er en kjøtterstatning som smaker og ser helt lik ut som en burger laget av kjøtt fra en ku. Ved å velge dette plantebaserte alternativet i stedet for kjøtt sparer man 90 (!) % av ressursene. Dette er det perfekte eksempelet på grønn vekst.

Hvordan gjennomføre dette?

Et verktøy bedrifter kan ta i bruk til å finne smartere løsninger er å følge 6-trinnstappen;

 1. Utvendig.
 2. Husrengjøring.
 3. Levendørkrav.
 4. Driftsomlegging.
 5. Produktportefølje.
 6. Forretningsmodell.

Hvert trinn har lønnsomme muligheter og dette er noe jeg skal benytte meg av i min eksamensoppgave der jeg skal analysere en virksomhet og hvor bærekraftig de er.

Kilder:

Magma: Bærekraftige forretningsmodeller https://www.magma.no/barekraftige-forretningsmodeller Publisert mai 2015. Funnet 19. februar 2021

Per Espen Stoknes; «Grønn Vekst og strategitrappa»

https://videos.bi.no/secret/57459649/0445d3b02eff4317436134d82d2dcc69