Da er jeg allerede godt i gang med del 2 i dette semesteret hvor Cecilie Staude introduserer oss for markedsføring i et bærekraftsperspektiv. Vi har i starten av dette kurset sett på bruken av sosiale plattformer og nettverk i lys av kravene i FNs bærekraftsmål. Vi snakket den første uken om grønn og grå vekst, og grønnvasking. I tillegg har vi fått utdelt eksamen som har tatt mesteparten av tiden min så langt utenom forelesningene.

Det grønne skiftet

I denne delen av kurset har vi som nevnt bærekraft i fokus. Dette synes jeg er veldig bra da det er noe jeg er veldig opptatt av selv og jeg synes vi som forbrukere har både som oppgave og plikt å lære oss mer om dette. Vi vil alle en fin planet å bo på, og skal den være det for fremtidige generasjoner så vi må starte å ta bevisste valg alle mann. Bedrifter har et enda større ansvar når det kommer til bærekraft og det er det eksamensoppgaven vår handler om, og hvorvidt de har implementert dette i sin virksomhet. Vi setter alle igjen «miljø-fotavtrykk» og for at vi forbrukere skal minske dette, må bedriftene gi oss muligheten til å ta bedre valg.

Vi befinner oss i en klimakrise. Jeg skulle ønske jeg bare var dramatisk her, men det er jeg dessverre ikke. De globale klimautslippene må halveres innen 2050, og for at det skal skje, må det iverksettes endringer nå. Vi trenger et grønt skifte.

Nature, Earth, Sustainability, Leaf
Foto: Pixapay

Grønn og grå vekst

Når en virksomhet øker sin verdiskapning samtidig som miljøbelastningen øker på tross av økt aktivitet har vi grå vekst. Dette er det vi alle har vokst opp med. Virksomheten investerer og forbedrer arbeidsproduktiviteten, uten å tenke på ressursbruken.

Grønn vekst er en omstilling fra den grå veksten. Fra å ha en økonomi som spiser opp jorden, må vi gå nærmere en økonomi som vokser innenfor jordens tålegrenser. Og dette må skje innen år 2050. Dette innebærer at verdiskapningen må ha mindre miljøbelastninger fra materialer og nye ressurser hentet fra naturen.

Ressursbruken må reduseres og vi må beholde ressursene lengre i verdikjeden. Samfunnet har fått en bruk og kast-kultur og dette må stoppes. Vi trenger at sirkulær økonomi tar over hvor ressurser vi lager og bruker blir brukt om igjen, det endres eller resirkuleres slik at det kan brukes på nytt igjen.

Grønnvasking

Grønnvasking er noe mange virksomheter benytter seg av. Når et produkt eller selskap blir fremstilt som mer miljøvennlig enn det faktisk er, bedriver de grønnvasking. Det kan være å fremheve et par grønne initiativer som for eksempel en klesbutikk som lanserer en «bærekraftig og grønn kolleksjon». Det hjelper lite når fabrikkene som produserer klærne er miljøverstinger og defekte varer blir brent i stedet for resirkulert. Dette er misledende markedsføring og noe jeg uhedlgivs tror blir avdekket oftere nå enn før.

Markedsføring i et bærekraftig perspektiv

Som fremtidig markedsfører har jeg også et stort ansvar. Mange tror kanskje at markedsføring handler om å pushe reklame så mye som mulig slik at folk kjøper produktene, men markedsføring er så mye mer enn bare salg. Som jeg sa så er bærekraft viktig for meg, og bærekraft er også så mye mer enn bare klima og miljø. Det er de sosiale og økonomiske aspektene også. Når jeg er ferdig utdannet vil jeg ikke trosse mine prinsipper og verdier. Jeg vil prøve å skape og formidle budskap som har verdi for kunder, partnere og for samfunnet- og jeg tror denne delen av kurset vil hjelpe meg veldig til å forstå mer innenfor dette temaet.

Kilder:

Per Espen Stoknes. 2017. Artikkel: Finnes genuin grønn vekst? Publisert 21. mars 2017. Funnet 15. februar 2021 https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/finnes-genuin-gronn-vekst