Vi har sammen med Arne Krokan snakket mye om teknologiutvikling de siste forelesningene og med den stadig økende kunnskapen, blir teknologi stadig endret, eller skal vi si forbedret?

Hvert innlegg jeg publiserer her er en fordypning i noe vi har snakket om i forelesninger og jeg prøver å finne temaer som interesserer meg litt ekstra og som jeg kanskje har noen egne meninger eller erfaringer med. Det hjelper på læringen at jeg kan knytte det opp mot noe kjent.

I dette innlegget vil jeg ta for meg disruptive teknologier og da spesielt 3D-printing. Disruptiv teknologi er innovasjoner som bygger på ny teknologi, teknologi som i starten ofte gir dårligere tjenestekvalitet enn den orginale og som også i starten appellerer til andre målgrupper enn de orginale tjenesteleverandørene gjør, men som på sikt overtar for de tidligere teknologiene. Arne Krokan fortsetter med et godt eksempel i boken sin «Det friksjonsfrie samfunn» der han nevner musikkstrømming og at konsekvensene for disruptive teknologier er at hele bransjer skapes om, slik det for eksempel har skjedd i musikksektoren.

Tredimensjonal printing er en produksjonsteknikk som ved hjelp av et dataprogram «skriver» ut et tredimensjonalt objekt. Fremstilling av produkter ved å legge lag på lag er ikke noe nytt, men å lage tredimensjonale datamodeller til et fysisk objekt er en teknologi som vi vil se mye av fremover. Den første 3D- printeren kom allerede i 1984, men det er en tidkrevende og kostbar prosess og har mest blitt brukt til protomodeller. Utviklingen de siste årene har derimot gjort det både billigere og mer effektivt til å benytte seg av 3D-printing. Jeg synes dette er et utrolig spennende tema fordi det vil forandre den tradisjonelle produksjonen og måten vi jobber på, og nye muligheter vil oppstå på grunn av 3D- printing.

Digital tannpleie

Align Technology er et banebrytende selskap innen tannhelse som ved hjelp av ny teknologi som 3D- skanning og print tilbyr en usynlig tannregulering som er diskré, mindre smertefull og har kortere behandlingstid enn den tradisjonelle metallreguleringen vi kjenner til. Reguleringen heter Invisalign og grunnen til at jeg nevner dette som et eksempel på hva ny teknologiutvikling fører til er fordi jeg selv bruker denne type regulering akkurat nå!

Invisalign og Align Technology er et av få selskaper i verden som bruker denne teknologien til masseproduksjon, de produserer over 300 000 tannskinner hver dag! Invisalign- teknologien er en kombinasjon av en programvare for virtuell modellering, en rask produksjonsprosess i form av 3D-printing som er tilrettelagt for masseproduksjon av gjennomsiktige og avtagbare skinner som retter tennene.

3D-scanning av tennene

Første steg for å få denne type tannregulering er ved at tannpleieren scanner hver eneste tann med et kamera som glir over tennene slik at de får et tredimensjonalt bilde av alle tennene og den formen de har. Deres 3D utskriftsteknologi lager en virtuell behandlingsplan hvor man kan se utgangspunktet og ferdig resultat før man begynner behandlingen.

Egne bilder

En 3D-printer lager en modell av tannreguleringen, uke for uke frem til endelig ferdig resultat. Dataen tannlegen sender til produsenten blir lagt inn i en maskin som får hele behandlingsplanen. Tannskinnene blir så produsert, de er laget av tynn, gjennomsiktig plast og de er perfeksjonert til hver eneste pasient. Hver tannskinne som produseres er unik, de kommer med en egen kode som er trykket i reguleringen som maskinen igjen leser og den koden forteller hvordan skinnen skal formes og tilpasses samt hvor de skal sendes.

Egne bilder

Dette er en prosess som har utviklet seg i stor fart og den blir stadig mer digitalisert. Før var det ansatte som tok seg av den siste prosessen med polering av skinnene, dette er nå automatisert av maskiner. Dette gjør prosessen mye mer effektiv.

En effektivisert prosess

At denne prosessen nå er gjort av maskiner utelukker menneskelig feil og at pasientene mottar de rette tannskinnene til rett tid samt at de er pakket og markert på riktig måte. Da det blir produsert over 300 000 skinner hver dag er dette noe som hadde vært en stor og krevende jobb for ansatte. Skinnene kommer på løpende bånd og sortering og pakking av tannskinnene blir utført av maskiner som leser den laser-merkede koden på hver skinne og plasserer de i rett pose.

Nye forretningsmodeller

For selskaper i dag som produserer enkelte produkter som kan bli laget av en 3D-printer bør begynne å tenke i samme baner selv, og den gamle forretningsmodellen må med høy sannsynlighet endres til en mer digital versjon. Dette kan for mange selskaper helt sikkert virke truende, men med tanke på at det er utvilsomt denne retningen vi alle beveger oss i må de følge med og utnytte det. 3D-printing er en mer bærekraftig produksjon da vi kan produsere ved behov og for eksempel ikke være avhenging av et lager med produkter. Ved å produsere de med en ny teknologi vil også kunne spare produsentene mange produksjonstrinn ved å installere færre deler.

Innovasjon

Det åpnes for mange muligheter for innovasjon av nye produkter og tjenester med 3D-printing. Det er nesten bare fantasien som setter grenser. Det er kanskje ikke bare på Greys Anatomy vi vil se at organer printes og redder menneskeliv. Jeg ser også at Komplett.no selger 3D-printere hvor vi selv kan lage egne gjenstander som for eksempel knagger og håndtak eller en spesiell skrue. Det er fortsatt en ganske så høy pris for den allminnelige borgeren, men dette er garantert noe vi blir med vant med i nærmeste fremtid.

Konsekvenser

Ny teknologi vil alltid innebære en endring. Vi har kanskje ikke sett de fullstendige konsekvensene til hvordan 3D-printing og hva den nye teknologien vil føre til, men jeg har med min Invisalign-regulering allerede fått føle på det og det har gjort alt ekstremt mye lettere for meg. Prosesser blir mer brukervennlige og gi ekstra verdi i form av for eksempel mindre behandlingstid. Jobber vil absolutt bli berørt og enkelte prosesser vil bli erstattet med maskiner, det ser vi allerede i mange sektorer allerede, men når 3D-printere blir mer tilgjengelige for selskaper er dette noe mange vil ta inn. Det er garantert mye negativt tilknyttet dette også, som kan endre samfunnet på en gal måte. Teknologi kan havne i feil hender og vi kan jo bare tenke oss konsekvensene av å 3D-printe en pistol uten serienummer..

Jeg velger uansett å se dette på den positive siden og alle mulighetene som vil komme! Organer og proteser som blir printet og tilpasset «orginaldelene» vil være med på å øke livskvaliteten og kanskje redde liv. Ekstremt spennende!

Kilder:

Krokan, Arne. 2017. Det friksjonsfrie samfunn- om utviklingen av nye digitale tjenester. Oslo: Cappelen Damm.

Align Technlogicy: https://www.aligntech.com

Komplett.no: https://www.komplett.no/kampanje/37195/3d-printere-gir-deg-nye-muligheter